7. sklop: Kolektivne pogodbe in vloga delavskih predstavnikov

• stranke, vsebina in veljavnost kolektivne pogodbe ter posebnosti za javni sektor
• pravilo in favorem ter primeri dovoljenega manj ugodnega urejanja pravic
• ugodnejše urejanje pravic samo za člane sindikata
• razmerje do splošnega akta delodajalca, zakona in konkurenčnega prava
• opredelitev zadev, v katerih je treba v odločanje vključiti sindikalne predstavnike in/ali člane sveta delavcev
• izpolnjevanje obveznosti obveščanja, posvetovanja in soodločanja s svetom delavcev: praktični primeri ter interpretacija ZSDU
• vloga delavskih predstavnikov pri organiziranju dela na domu

> PRIJAVA

izr. prof. dr. Valentina Franca
dr. Katarina Kresal Šoltes
1 sklop
brez DDV
385,00 EUR
2 sklopa
brez DDV
668,50 EUR
3 sklopi
brez DDV
920,50 EUR
4 sklopi
brez DDV
1141,00 EUR
5 sklopov
brez DDV
1330,00 EUR
6 sklopov
brez DDV
1487,50 EUR
7 sklopov
brez DDV
1634,50 EUR

Aktualna vprašanja in odgovore bomo objavili v Pravni praksi

Dobili boste potrdilo o strokovnem izobraževanju

Vsi udeleženci prejmete aktualne številke Pravne prakse, v katerih so obravnavana vprašanja, povezana z urejanjem delovnih razmerij

O predavanju
Želite zastaviti vprašanja predavatelju?