mag. Nataša Belopavlovič

Odpoved in druge vrste prenehanja pogodbe o zaposlitvi
mag. Nataša Belopavlovič, izr. prof. dr. Luka Tičar

• prenehanje pogodbe o zaposlitvi za določen čas (odpravnina, ponudba nove pogodbe)

• prenehanje pogodbe s sporazumom strank (odpravnina, odpovedni rok)

• prenehanje pogodbe na podlagi sodbe in po samem zakonu (zaradi ugotovljene invalidnosti, prenehanja veljavnosti delovnega dovoljenja)

• prenehanje pogodbe zaradi izpolnitve pogojev za upokojitev

• splošno o odpovedi (vrste odpovedi, dopustnost, dokazno in trditveno breme, oblika in vsebina, vročitev)

• postopek redne in izredne odpovedi pogodbe s strani delodajalca (obveznosti delodajalca pred odpovedjo, zagovor, vloga sindikata oziroma sveta delavcev, roki)

• odpoved s ponudbo nove pogodbe o zaposlitvi (postopek, ustrezna ali primerna zaposlitev)

• odpravnina, ponudba pogodbe pri drugem delodajalcu, varovane kategorije

• odpoved večjemu številu delavcev iz poslovnega razloga in v primerih prenehanja delodajalca

 

Posebno varstvo starejših delavcev in invalidov
mag. Nataša Belopavlovič, Damijan Gregorc

• opredelitev starejšega delavca in delavca pred upokojitvijo (upokojitveni pogoji)

• ugodnejše pravice za starejše delavce (dodatek za delovno dobo, letni dopust, posebno varstvo pred odpovedjo, omejitev nadurnega in nočnega dela itd.)

• odpravnina ob upokojitvi

• možnosti za nadaljevanje dela po upokojitvi

• razporeditev invalida na drugo delovno mesto

• druge obveznosti delodajalca v zvezi z zagotavljanjem pravic invalidom

• postopek odpovedi pogodbe o zaposlitvi invalidu zaradi invalidnosti in v primeru poslovnega razloga

Mag. Nataša Belopavlovič je diplomirala in magistrirala (magisterij s področja delovnega in socialnega prava) na Pravni fakulteti v Ljubljani. Po diplomi je opravila pripravništvo na Okrožnem sodišču v Ljubljani, po pravosodnem izpitu pa se je zaposlila na Sekretariatu za zakonodajo Izvršnega sveta Republike Slovenije, kjer je delala 14 let. V letih 1989–2004 je bila zaposlena na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve, sprva kot namestnica ministra, pozneje pa kot državna sekretarka. Na ministrstvu se je ukvarjala zlasti s področji delovnih razmerij, varnosti in zdravja pri delu ter pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Vodila je bilateralna pogajanja za sklepanje sporazumov s področja socialnega varstva, ob vključevanju Republike Slovenije v EU pa skupino za usklajevanje slovenske zakonodaje z evropskimi direktivami s področja individualnega in kolektivnega delovnega prava. Leta 2005 je ustanovila zasebni zavod Praktika – Zavod za preučevanje delovnih razmerij, v okviru katerega svetuje na področju delovnega in socialnega prava.

O predavatelju
  • Praktika, Zavod za preučevanje delovnih razmerij
  • 5. sklop
    Odpoved in druge vrste prenehanja pogodbe o zaposlitvi
  • 7. sklop
    Posebno varstvo starejših delavcev in invalidov
Želite zastaviti vprašanja predavatelju?