mag. Andrej Tomšič

Andrej Tomšič je leta 2006 je magistriral iz informacijskoupravljavskih ved na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Pri Informacijskem pooblaščencu je zaposlen od maja 2006, ukvarja pa se predvsem s pravnimi, tehnološkimi in družbeno-ekonomskimi izzivi zasebnosti v informacijski družbi. Informacijskega pooblaščenca zastopa v Mednarodni delovni skupini za varstvo podatkov osebnih podatkov v telekomunikacijah (IWGDPT). Opravljen ima tečaj in izpit za vodilnega presojevalca za standard varovanja informacij ISO/IEC 27001:2013.

Umetna inteligenca in varstvo osebnih podatkov v delovnih razmerjih

mag. Andrej Tomšič, as. Sara Bagari

 obveznosti delodajalca po ZVOP-2

 smernice informacijskega pooblaščenca o varstvu osebnih podatkov v delovnih razmerjih

 meje digitalne varnosti in nadzora (blokade in nadzor uporabe interneta, pregledovanje e-pošte, uporaba GPS ipd.)

 priložnosti in pasti uporabe umetne inteligence v delovnih razmerjih 

 algoritemsko upravljanje (zaposlovanje, navodila in nadzor, ocenjevanje, prenehanje delovnega razmerja z uporabo umetne inteligence) 

 omejitve, ki jih mora spoštovati delodajalec, pravica do odklopa in druge pravice delavcev

O predavatelju
  • namestnik Informacijske pooblaščenke
  • 2. sklop
    Umetna inteligenca in varstvo osebnih podatkov v delovnih razmerjih
Želite zastaviti vprašanja predavatelju?