mag. Andrej Tomšič

2. sklop: Nova zakonodaja o varstvu osebnih podatkov, digitalizacija in uporaba umetne inteligence v delovnih razmerjih
mag. Andrej Tomšič, as. Sara Bagari

• novi Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2) in implementacija GDPR
• obveznosti delodajalca po ZVOP-2
• Smernice informacijskega pooblaščenca o varstvu osebnih podatkov v delovnih razmerjih
• dovoljeni in nedovoljeni posegi v zasebnost na delovnem mestu
• meje digitalne varnosti in nadzora (blokade in nadzor uporabe interneta, pregledovanje e-pošte, uporaba GPS idr.)
• zbiranje in posredovanje delavčevih osebnih podatkov tretjim (sindikatu in svetu delavcev, na spletnem portalu podjetja)
• priložnosti in izzivi, ki jih digitalizacija in umetna inteligenca prinašata v delovna razmerja
• primeri uporabe algoritmov v delovnih razmerjih
• algoritemsko upravljanje (zaposlovanje, navodila in nadzor, ocenjevanje, prenehanje delovnega razmerja z uporabo umetne inteligence)
• pravne omejitve, ki jih mora spoštovati delodajalec
• pravni okvir za uporabo umetne inteligence v delovnih razmerjih

Andrej Tomšič je leta 2006 je magistriral iz informacijskoupravljavskih ved na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Pri Informacijskem pooblaščencu je zaposlen od maja 2006, ukvarja pa se predvsem s pravnimi, tehnološkimi in družbeno-ekonomskimi izzivi zasebnosti v informacijski družbi. Informacijskega pooblaščenca zastopa v Mednarodni delovni skupini za varstvo podatkov osebnih podatkov v telekomunikacijah (IWGDPT). Opravljen ima tečaj in izpit za vodilnega presojevalca za standard varovanja informacij ISO/IEC 27001:2013.

O predavatelju
  • namestnik Informacijske pooblaščenke
  • 2. sklop
    Nova zakonodaja o varstvu osebnih podatkov, digitalizacija in uporaba umetne inteligence v delovnih razmerjih
Želite zastaviti vprašanja predavatelju?