Ljuba Zupančič Čokert

Ljuba Zupančič Čokert je odvetnica v Odvetniški pisarni Zupančič Čokert v Ljubljani. Specializirana je za delovno in statusno gospodarsko, pogodbeno ter odškodninsko pravo. Študij na Pravni fakulteti v Ljubljani je zaključila leta 1982, leta 1985 pa je opravila še pravniški državni izpit. Poklicno pot je začela v gospodarstvu in bila vrsto let direktorica kadrovsko-pravnega in splošnega področje v veliki slovenski gospodarski družbi. Leta 2005 se je zaposlila v Odvetniški pisarni Miro Senica in odvetniki v Ljubljani ter postala tudi partnerica pisarne. Od leta 2020 opravlja delo v svoji Odvetniški pisarni Zupančič Čokert. Dejavna je tudi na drugih področjih. Redno deluje v organih in komisijah Odvetniške zbornice Slovenije – dva mandata je bila članica upravnega odbora Odvetniške zbornice Slovenije in več mandatov članica Izvršilnega odbora ljubljanskega območnega zbora zbornice. Je certificirana mediatorka in si vedno prizadeva za mirno reševanje sporov. Je tudi certificirana članica Združenja nadzornikov Slovenije in izpraševalka v izpitnih komisijah za pravniški državni izpit. Za izobraževalne institucije in za svojo organizacijo, Odvetniško zbornico Slovenije, pripravlja predavanja o različnih temah s pravnega področja. Več let občasno predava in vodi tudi delavnice za študente višjih letnikov in diplomante Pravne fakultete v Ljubljani. Piše in objavlja tudi strokovne članke.

Prožne ureditve dela po noveli ZDR-1D ter pogodba o zaposlitvi s poslovodno osebo, prokuristom in vodilnim delavcem

Damjan Mašera, Ljuba Zupančič Čokert 

 pravica do prožnih ureditev dela po noveli ZDR-1D in obveznosti delodajalca (krajši delovni čas, delo na domu, oskrbovalski dopust itd.)

 posebno delovnopravno varstvo delavcev, ki so žrtve nasilja v družini, po noveli ZDR-1D

 prožnost pri organiziranju delovnega časa in problematika beleženja izrabe delovnega časa

 sklenitev pogodbe o zaposlitvi s poslovodno osebo ali prokuristom (javni razpis, sodno varstvo neizbranega kandidata, kaj se s pogodbo sme urediti drugače kot po zakonu)

 prenehanje pogodbe o zaposlitvi s poslovodno osebo ali prokuristom (razlogi za odpoved, predčasno prenehanje mandata, odpravnina, pregled novejše sodne prakse)

 kdo so vodilni delavci in kaj se zanje na podlagi zakona in novejše sodne prakse sme urediti drugače

O predavatelju
  • odvetnica
    Odvetniška pisarna Zupančič Čokert
  • 3. sklop
    Prožne ureditve dela po noveli ZDR-1D ter pogodba o zaposlitvi s poslovodno osebo, prokuristom in vodilnim delavcem
Želite zastaviti vprašanja predavatelju?