izr. prof. dr. Valentina Franca

Kolektivne pogodbe in vloga delavskih predstavnikov
dr. Katarina Kresal Šoltes, izr. prof. dr. Valentina Franca

• stranke, vsebina in veljavnost kolektivne pogodbe ter posebnosti za javni sektor

• pravilo in favorem ter primeri dovoljenega manj ugodnega urejanja pravic kot po zakonu

• ugodnejše urejanje pravic samo za člane sindikata

• razmerje do splošnega akta delodajalca, zakona in konkurenčnega prava

• opredelitev zadev, v katerih je treba v odločanje vključiti sindikalne predstavnike in/ali člane sveta delavcev

• izpolnjevanje obveznosti obveščanja, posvetovanja in soodločanja s svetom delavcev: praktični primeri in interpretacija ZSDU

• vloga delavskih predstavnikov pri organiziranju dela na domu

Dr. Valentina Franca je izredna profesorica za delovno pravo in pravo socialne varnosti na Fakulteti za upravo Univerze v Ljubljani. Njeno raziskovalno delo zajema številne raziskave, knjige in članke s področij kolektivnih delovnih razmerij, digitalizacije v delovnih razmerjih in novih oblik dela. Je članica uredniških odborov znanstvenih revij in kot nacionalna strokovnjakinja sodeluje v mednarodnih združenjih, kot sta Worker Participation Network pri inštitutu ETUI v Bruslju in CEELEX pri Mednarodni organizaciji dela. Poleg tega je aktivna raziskovalka pri domačih in mednarodnih projektih za različne organizacije, kot so Eurofound, EIGE in druge, ter predavateljica na različnih strokovnih in znanstvenih konferencah.

O predavatelju
  • izredni profesor
    Fakulteta za upravo Univerze v Ljubljani
  • 4. sklop
    Kolektivne pogodbe in vloga delavskih predstavnikov
Želite zastaviti vprašanja predavatelju?