izr. prof. dr. Luka Tičar

Opredelitev delovnega razmerja, ekonomsko odvisne osebe in nove oblike dela ter inšpekcijski nadzor
izr. prof. dr. Luka Tičar, Damjan Mašera

• kriteriji za opredelitev delovnega razmerja

• pravne podlage za opravljanje dela zunaj delovnega razmerja (pogodbe civilnega prava, študentsko delo, upokojensko delo, osebno delo, drugo začasno ali občasno delo)

• digitalizacija in delo prek spletnih platform

• samozaposleni in omejeno delovnopravno varstvo ekonomsko odvisnih oseb

• prikrita delovna razmerja in uveljavljanje obstoja delovnega razmerja (domneva, dokazno in trditveno breme, novejša sodna praksa)

• pristojnosti in praksa inšpekcije dela ter sankcije za kršitev prepovedi dela na podlagi pogodb civilnega prava

Odpoved in druge vrste prenehanja pogodbe o zaposlitvi
mag. Nataša Belopavlovič, izr. prof. dr. Luka Tičar

• prenehanje pogodbe o zaposlitvi za določen čas (odpravnina, ponudba nove pogodbe)

• prenehanje pogodbe s sporazumom strank (odpravnina, odpovedni rok)

• prenehanje pogodbe na podlagi sodbe in po samem zakonu (zaradi ugotovljene invalidnosti, prenehanja veljavnosti delovnega dovoljenja)

• prenehanje pogodbe zaradi izpolnitve pogojev za upokojitev

• splošno o odpovedi (vrste odpovedi, dopustnost, dokazno in trditveno breme, oblika in vsebina, vročitev)

• postopek redne in izredne odpovedi pogodbe s strani delodajalca (obveznosti delodajalca pred odpovedjo, zagovor, vloga sindikata oziroma sveta delavcev, roki)

• odpoved s ponudbo nove pogodbe o zaposlitvi (postopek, ustrezna ali primerna zaposlitev)

• odpravnina, ponudba pogodbe pri drugem delodajalcu, varovane kategorije

• odpoved večjemu številu delavcev iz poslovnega razloga in v primerih prenehanja delodajalca

O predavatelju
  • Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani
  • 1. sklop
    Opredelitev delovnega razmerja, ekonomsko odvisne osebe in nove oblike dela ter inšpekcijski nadzor
  • 5. sklop
    Odpoved in druge vrste prenehanja pogodbe o zaposlitvi
Želite zastaviti vprašanja predavatelju?