dr. Martina Šetinc Tekavc

Prepoved diskriminacije in mobing ter plačilo in letni dopust
dr. Martina Šetinc Tekavc, izr. prof. dr. Nana Weber

• prepoved diskriminacije ter spolnega in drugega nadlegovanja in trpinčenja na delovnem mestu

• delodajalčeva odškodninska odgovornost in določanje odškodnine

• pregled sodne prakse s področja prepovedi diskriminacije in mobinga

• plača, dodatki, povračila stroškov in posebnosti v zvezi s plačilom

• letni dopust in druge odsotnosti z dela

• pregled sodne prakse s področja plačila in letnega dopusta

Dr. Martina Šetinc Tekavc je po diplomi na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani in opravljenem pravniškem državnem izpitu delala kot asistentka na Katedri za pravo na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani in kot svetovalka na Ustavnem sodišču RS. Poklicno pot je nadaljevala v pravosodju, najprej kot okrožna sodnica na Delovnem in socialnem sodišču v Ljubljani, nato kot višja sodnica na Oddelku za izvršilno sodstvo Višjega sodišča v Ljubljani in zdaj na Oddelku za individualne in kolektivne delovne spore na Višjem delovnem in socialnem sodišču. Magistrirala in doktorirala je na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Deluje tudi kot mediatorka, objavlja strokovne prispevke in občasno predava.

O predavatelju
  • Višje delovno in socialno sodišče v Ljubljani
  • 6. sklop
    Prepoved diskriminacije in mobing ter plačilo in letni dopust
Želite zastaviti vprašanja predavatelju?