dr. Katarina Kresal Šoltes

7. sklop: Kolektivne pogodbe in vloga delavskih predstavnikov
dr. Katarina Kresal Šoltes, izr. prof. dr. Valentina Franca

• stranke, vsebina in veljavnost kolektivne pogodbe ter posebnosti za javni sektor
• pravilo in favorem ter primeri dovoljenega manj ugodnega urejanja pravic
• ugodnejše urejanje pravic samo za člane sindikata
• razmerje do splošnega akta delodajalca, zakona in konkurenčnega prava
• opredelitev zadev, v katerih je treba v odločanje vključiti sindikalne predstavnike in/ali člane sveta delavcev
• izpolnjevanje obveznosti obveščanja, posvetovanja in soodločanja s svetom delavcev: praktični primeri ter interpretacija ZSDU
• vloga delavskih predstavnikov pri organiziranju dela na domu

O predavatelju
  • Inštitut za delo pri Pravni fakulteti v Ljubljani
  • 7. sklop
    Kolektivne pogodbe in vloga delavskih predstavnikov
Želite zastaviti vprašanja predavatelju?