dr. Katarina Kresal Šoltes

Aktualna vprašanja kolektivnega delovnega prava

dr. Katarina Kresal Šoltes, izr. prof. dr. Valentina Franca

sistem kolektivnih pogodb z vidika novih direktiv, novele ZDR-1D in novejše sodne prakse

smernice konkurenčnega prava EU za sklepanje kolektivnih pogodb za samozaposlene

okrepljeno delovnopravno varstvo delavskih predstavnikov po noveli ZDR-1D

opredelitev zadev, v katerih je treba v odločanje vključiti sindikalne predstavnike in/ali člane sveta delavcev

izpolnjevanje obveznosti obveščanja, posvetovanja in soodločanja s svetom delavcev – praktični primeri in interpretacija ZSDU

vloga delavskih predstavnikov pri uvajanju digitalizacije in umetne inteligence v delovna razmerja 

O predavatelju
  • Inštitut za delo pri Pravni fakulteti v Ljubljani
  • 4. sklop
    Aktualna vprašanja kolektivnega delovnega prava
Želite zastaviti vprašanja predavatelju?