doc. dr. Nana Weber

4. sklop: Prepoved diskriminacije in mobing ter plačilo in letni dopust
dr. Martina Šetinc Tekavc, doc. dr. Nana Weber

• prepoved diskriminacije ter spolnega in drugega nadlegovanja ter trpinčenja na delovnem mestu
• delodajalčeva odškodninska odgovornost in določanje odškodnine
• pregled sodne prakse s področja prepovedi diskriminacije in mobinga
• plača, dodatki, povračila stroškov ter posebnosti v zvezi s plačilom
• letni dopust in druge odsotnosti z dela
• pregled sodne prakse s področja plačila in letnega dopusta

dr. Nana Weber je docentka za civilno in gospodarsko pravo na Evropski pravni fakulteti, docentka za delovno pravo na MLC Fakulteti za management in pravo Ljubljana ter docentka za poslovne vede na B2 Visoki šoli za poslovne vede.Leta 2003 je diplomirala, leta 2010 na področju civilnega in gospodarskega prava magistrirala in leta 2013 na področju civilnega prava doktorirala, vse na Pravni fakulteti v Ljubljani. Leta 2010 je diplomirala še na Akademiji za glasbo.Poklicno pot v pravu je začela v sodstvu in na različnih stopnjah sodišč, nato je delala na državnem pravobranilstvu, v odvetniški pisarni in v kabinetu ministra za javno upravo. Leta 2016 je začela samostojno pot in danes vodi Odvetniško družbo Weber. Ker si vedno prizadeva za mirno rešitev sporov, je mediatorka v Mediacijskem centru Ljubljana, pri Odvetniški zbornici Slovenije ter pri Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, poleg tega pa je izvajalka izvensodnega reševanja potrošniških sporov pri Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo. Je tudi članica državne izpitne komisije za pravniški državni izpit (področje civilnega materialnega in procesnega prava) in članica komisije za preverjanje znanj svetovalcev za begunce. Redno piše strokovne in znanstvene članke z različnih pravnih področij. Med drugim je avtorica uvodnih pojasnil Družinskega zakonika in dveh doslej izdanih knjig v zbirki Vprašanja in odgovori s področja delovnega prava.

O predavatelju
  • docentka za civilno in gospodarsko pravo, odvetnica
    Evropska pravna fakulteta Nove univerze, Odvetniška družba Weber o.p. – d.o.o.
  • 4. sklop
    Prepoved diskriminacije in mobing ter plačilo in letni dopust
Želite zastaviti vprašanja predavatelju?