Damjan Mašera

1. sklop: Opredelitev delovnega razmerja, ekonomsko odvisne osebe in nove oblike dela ter inšpekcijski nadzor
izr. prof. dr. Luka Tičar, Damjan Mašera

• kriteriji za opredelitev delovnega razmerja
• pravne podlage za opravljanje dela zunaj delovnega razmerja (pogodbe civilnega prava, študentsko delo, upokojensko delo, osebno delo, drugo začasno ali občasno delo)
• digitalizacija in delo prek spletnih platform
• samozaposleni in omejeno delovnopravno varstvo ekonomsko odvisnih oseb
• prikrita delovna razmerja in uveljavljanje obstoja delovnega razmerja (domneva, dokazno in trditveno breme, novejša sodna praksa)
• pristojnosti in praksa inšpekcije dela ter sankcije za kršitev prepovedi dela na podlagi pogodb civilnega prava

5. sklop: Delo na domu in druge prožne oblike dela v delovnem razmerju ter pogodba o zaposlitvi s poslovodno osebo, prokuristom in vodilnim delavcem
Damjan Mašera, Ljuba Zupančič Čokert

• organiziranje dela na domu in na daljavo
• drugo delo, delo za določen čas in za krajši delovni čas
• prožnost pri organiziranju delovnega časa in novosti na področju beleženja izrabe delovnega časa
• sklenitev pogodbe o zaposlitvi s poslovodno osebo ali prokuristom (javni razpis, sodno varstvo neizbranega kandidata, kaj se s pogodbo sme urediti drugače kot po zakonu)
• prenehanje pogodbe o zaposlitvi s poslovodno osebo ali prokuristom (razlogi za odpoved, predčasno prenehanje mandata, odpravnina, pregled novejše sodne prakse)
• kdo so vodilni delavci in kaj se zanje na podlagi zakona in novejše sodne prakse sme urediti drugače

O predavatelju
  • Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
  • 1. sklop
    Opredelitev delovnega razmerja, ekonomsko odvisne osebe in nove oblike dela ter inšpekcijski nadzor
  • 5. sklop
    Delo na domu in druge prožne oblike dela v delovnem razmerju ter pogodba o zaposlitvi s poslovodno osebo, prokuristom in vodilnim delavcem
Želite zastaviti vprašanja predavatelju?