Damjan Mašera

Nove oblike dela, pojma delavca in delodajalca ter inšpekcijski nadzor

izr. prof. dr. Luka Tičar, Damjan Mašera

 opredelitev delovnega razmerja ter koga šteti za delavca in delodajalca

 digitalizacija, delo prek spletnih platform in druge nove oblike dela

 samozaposleni in omejeno delovnopravno varstvo ekonomsko odvisnih oseb

 prikrita delovna razmerja in uveljavljanje obstoja delovnega razmerja (domneva, dokazno in trditveno breme, novejša sodna praksa)

 pristojnosti in praksa inšpekcije dela ter sankcije za kršitev prepovedi dela na podlagi pogodb civilnega prava

Prožne ureditve dela po noveli ZDR-1D ter pogodba o zaposlitvi s poslovodno osebo, prokuristom in vodilnim delavcem

Damjan Mašera, Ljuba Zupančič Čokert 

 pravica do prožnih ureditev dela po noveli ZDR-1D in obveznosti delodajalca (krajši delovni čas, delo na domu, oskrbovalski dopust itd.)

 posebno delovnopravno varstvo delavcev, ki so žrtve nasilja v družini, po noveli ZDR-1D

 prožnost pri organiziranju delovnega časa in problematika beleženja izrabe delovnega časa

 sklenitev pogodbe o zaposlitvi s poslovodno osebo ali prokuristom (javni razpis, sodno varstvo neizbranega kandidata, kaj se s pogodbo sme urediti drugače kot po zakonu)

 prenehanje pogodbe o zaposlitvi s poslovodno osebo ali prokuristom (razlogi za odpoved, predčasno prenehanje mandata, odpravnina, pregled novejše sodne prakse)

 kdo so vodilni delavci in kaj se zanje na podlagi zakona in novejše sodne prakse sme urediti drugače

O predavatelju
  • Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
  • 1. sklop
    Nove oblike dela, pojma delavca in delodajalca ter inšpekcijski nadzor
  • 3. sklop
    Prožne ureditve dela po noveli ZDR-1D ter pogodba o zaposlitvi s poslovodno osebo, prokuristom in vodilnim delavcem
Želite zastaviti vprašanja predavatelju?