Damijan Gregorc

Posebno varstvo starejših delavcev in invalidov
mag. Nataša Belopavlovič, Damijan Gregorc

• opredelitev starejšega delavca in delavca pred upokojitvijo (upokojitveni pogoji)

• ugodnejše pravice za starejše delavce (dodatek za delovno dobo, letni dopust, posebno varstvo pred odpovedjo, omejitev nadurnega in nočnega dela itd.)

• odpravnina ob upokojitvi

• možnosti za nadaljevanje dela po upokojitvi

• razporeditev invalida na drugo delovno mesto

• druge obveznosti delodajalca v zvezi z zagotavljanjem pravic invalidom

• postopek odpovedi pogodbe o zaposlitvi invalidu zaradi invalidnosti in v primeru poslovnega razloga

O predavatelju
  • Odvetnik
  • 7.sklop
    Posebno varstvo starejših delavcev in invalidov
Želite zastaviti vprašanja predavatelju?