Damijan Gregorc

6. sklop: Posebno varstvo starejših delavcev in invalidov
mag. Nataša Belopavlovič, Damijan Gregorc

• opredelitev starejšega delavca in delavca pred upokojitvijo (upokojitveni pogoji)
• ugodnejše pravice za starejše delavce (dodatek za delovno dobo, letni dopust, posebno varstvo pred odpovedjo, omejitev nadurnega in nočnega dela itd.)
• odpravnina ob upokojitvi
• možnosti za nadaljevanje dela po upokojitvi
• razporeditev invalida na drugo delovno mesto
• druge obveznosti delodajalca v zvezi z zagotavljanjem pravic invalidom
• postopek odpovedi pogodbe o zaposlitvi invalidu zaradi invalidnosti in v primeru poslovnega razloga

O predavatelju
  • Odvetnik
  • 6.sklop
    Posebno varstvo starejših delavcev in invalidov
Želite zastaviti vprašanja predavatelju?