as. Sara Bagari

Umetna inteligenca in varstvo osebnih podatkov v delovnih razmerjih

mag. Andrej Tomšič, as. Sara Bagari

 obveznosti delodajalca po ZVOP-2

 smernice informacijskega pooblaščenca o varstvu osebnih podatkov v delovnih razmerjih

 meje digitalne varnosti in nadzora (blokade in nadzor uporabe interneta, pregledovanje e-pošte, uporaba GPS ipd.)

 priložnosti in pasti uporabe umetne inteligence v delovnih razmerjih 

 algoritemsko upravljanje (zaposlovanje, navodila in nadzor, ocenjevanje, prenehanje delovnega razmerja z uporabo umetne inteligence) 

 omejitve, ki jih mora spoštovati delodajalec, pravica do odklopa in druge pravice delavcev

O predavatelju
  • asistent
    Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani
  • 2. sklop
    Umetna inteligenca in varstvo osebnih podatkov v delovnih razmerjih
Želite zastaviti vprašanja predavatelju?