7. sklop: Posebno varstvo starejših delavcev in invalidov

• opredelitev starejšega delavca in delavca pred upokojitvijo (upokojitveni pogoji)

• ugodnejše pravice za starejše delavce (dodatek za delovno dobo, letni dopust, posebno varstvo pred odpovedjo, omejitev nadurnega in nočnega dela itd.)

• odpravnina ob upokojitvi

• možnosti za nadaljevanje dela po upokojitvi

• razporeditev invalida na drugo delovno mesto

• druge obveznosti delodajalca v zvezi z zagotavljanjem pravic invalidom

• postopek odpovedi pogodbe o zaposlitvi invalidu zaradi invalidnosti in v primeru poslovnega razloga

> PRIJAVA

mag. Nataša Belopavlovič
Damijan Gregorc
1 sklop
brez DDV
385,00 EUR
2 sklopa
brez DDV
668,50 EUR
3 sklopi
brez DDV
920,50 EUR
4 sklopi
brez DDV
1141,00 EUR
5 sklopov
brez DDV
1330,00 EUR
6 sklopov
brez DDV
1487,50 EUR
7 sklopov
brez DDV
1634,50 EUR

Aktualna vprašanja in odgovore bomo objavili v Pravni praksi

Dobili boste potrdilo o strokovnem izobraževanju

Vsi udeleženci prejmete aktualne številke Pravne prakse, v katerih so obravnavana vprašanja, povezana z urejanjem delovnih razmerij

O predavanju
Želite zastaviti vprašanja predavatelju?