6. sklop: Prepoved diskriminacije in mobing ter plačilo, letni dopust in druge odsotnosti z dela po noveli ZDR-1D

• prepoved diskriminacije, spolnega in drugega nadlegovanja ter trpinčenja na delovnem mestu

• delodajalčeva odškodninska odgovornost in določanje odškodnine

• pregled sodne prakse s področja prepovedi diskriminacije in mobinga

• plača, dodatki, povračilo stroškov ter novosti glede varstva plače in subsidiarne odgovornosti po noveli ZDR-1D

• letni dopust, oskrbovalski dopust in pravica do odsotnosti z dela delavca, ki je žrtev nasilja v družini, po noveli ZDR-1D

• pregled sodne prakse s področja plačila in letnega dopusta

> INFORMACIJE

dr. Martina Šetinc Tekavc
doc. dr. Nana Weber

Aktualna vprašanja in odgovore bomo objavili v Pravni praksi

Dobili boste potrdilo o strokovnem izobraževanju

Vsi udeleženci prejmete aktualne številke Pravne prakse, v katerih so obravnavana vprašanja, povezana z urejanjem delovnih razmerij

O predavanju
 • Dni
  Ur
  Minut
  Sekund
 • Začetek
  10.09.2024 09:00
 • Konec
  10.09.2024 13:40
 • Status
  Kmalu
 • Lokacija
 • Organizator
Želite zastaviti vprašanja predavatelju?