4. sklop: Prepoved diskriminacije in mobing ter plačilo in letni dopust

• prepoved diskriminacije ter spolnega in drugega nadlegovanja ter trpinčenja na delovnem mestu
• delodajalčeva odškodninska odgovornost in določanje odškodnine
• pregled sodne prakse s področja prepovedi diskriminacije in mobinga
• plača, dodatki, povračila stroškov ter posebnosti v zvezi s plačilom
• letni dopust in druge odsotnosti z dela
• pregled sodne prakse s področja plačila in letnega dopusta

> PRIJAVA

dr. Martina Šetinc Tekavc
doc. dr. Nana Weber
1 sklop
brez DDV
385,00 EUR
2 sklopa
brez DDV
668,50 EUR
3 sklopi
brez DDV
920,50 EUR
4 sklopi
brez DDV
1141,00 EUR
5 sklopov
brez DDV
1330,00 EUR
6 sklopov
brez DDV
1487,50 EUR
7 sklopov
brez DDV
1634,50 EUR

Aktualna vprašanja in odgovore bomo objavili v Pravni praksi

Dobili boste potrdilo o strokovnem izobraževanju

Vsi udeleženci prejmete aktualne številke Pravne prakse, v katerih so obravnavana vprašanja, povezana z urejanjem delovnih razmerij

O predavanju
Želite zastaviti vprašanja predavatelju?