3. sklop: Prožne ureditve dela po noveli ZDR-1D ter pogodba o zaposlitvi s poslovodno osebo, prokuristom in vodilnim delavcem

• pravica do prožnih ureditev dela po noveli ZDR-1D in obveznosti delodajalca (krajši delovni čas, delo na domu, oskrbovalski dopust itd.)

• posebno delovnopravno varstvo delavcev, ki so žrtve nasilja v družini, po noveli ZDR-1D

• prožnost pri organiziranju delovnega časa in problematika beleženja izrabe delovnega časa

• sklenitev pogodbe o zaposlitvi s poslovodno osebo ali prokuristom (javni razpis, sodno varstvo neizbranega kandidata, kaj se s pogodbo sme urediti drugače kot po zakonu)

• prenehanje pogodbe o zaposlitvi s poslovodno osebo ali prokuristom (razlogi za odpoved, predčasno prenehanje mandata, odpravnina, pregled novejše sodne prakse)

• kdo so vodilni delavci in kaj se zanje na podlagi zakona in novejše sodne prakse sme urediti drugače

> INFORMACIJE

Damjan Mašera
Ljuba Zupančič Čokert

Aktualna vprašanja in odgovore bomo objavili v Pravni praksi

Dobili boste potrdilo o strokovnem izobraževanju

Vsi udeleženci prejmete aktualne številke Pravne prakse, v katerih so obravnavana vprašanja, povezana z urejanjem delovnih razmerij

O predavanju
 • Dni
  Ur
  Minut
  Sekund
 • Začetek
  04.09.2024 09:00
 • Konec
  04.09.2024 13:15
 • Status
  Kmalu
 • Lokacija
 • Organizator
Želite zastaviti vprašanja predavatelju?