3. sklop: Odpoved in druge vrste prenehanja pogodbe o zaposlitvi

• prenehanje pogodbe o zaposlitvi za določen čas (odpravnina, ponudba nove pogodbe)
• prenehanje pogodbe s sporazumom strank (odpravnina, odpovedni rok)
• prenehanje pogodbe na podlagi sodbe in po samem zakonu (zaradi ugotovljene invalidnosti, prenehanja veljavnosti delovnega dovoljenja)
• prenehanje pogodbe zaradi izpolnitve pogojev za upokojitev
• splošno o odpovedi (vrste odpovedi, dopustnost, dokazno in trditveno breme, oblika in vsebina, vročitev)
• postopek redne in izredne odpovedi pogodbe s strani delodajalca (obveznosti delodajalca pred odpovedjo, zagovor, vloga sindikata oziroma sveta delavcev, rok)
• odpoved s ponudbo nove pogodbe o zaposlitvi (postopek, ustrezna ali primerna zaposlitev)
• odpravnina, ponudba pogodbe pri drugem delodajalcu, varovane kategorije
• odpoved večjemu številu delavcev iz poslovnega razloga ter v primerih prenehanja delodajalca s prikazom novejše sodne prakse glede opredelitve presežnih delavcev

> PRIJAVA

mag. Nataša Belopavlovič
izr. prof. dr. Luka Tičar
1 sklop
brez DDV
385,00 EUR
2 sklopa
brez DDV
668,50 EUR
3 sklopi
brez DDV
920,50 EUR
4 sklopi
brez DDV
1141,00 EUR
5 sklopov
brez DDV
1330,00 EUR
6 sklopov
brez DDV
1487,50 EUR
7 sklopov
brez DDV
1634,50 EUR

Aktualna vprašanja in odgovore bomo objavili v Pravni praksi

Dobili boste potrdilo o strokovnem izobraževanju

Vsi udeleženci prejmete aktualne številke Pravne prakse, v katerih so obravnavana vprašanja, povezana z urejanjem delovnih razmerij

O predavanju
Želite zastaviti vprašanja predavatelju?