3. sklop: Delo na domu in druge prožne oblike dela v delovnem razmerju ter pogodba o zaposlitvi s poslovodno osebo, prokuristom in vodilnim delavcem

• organiziranje dela na domu in na daljavo

• drugo delo, delo za določen čas in za krajši delovni čas

• prožnost pri organiziranju delovnega časa in novosti na področju beleženja izrabe delovnega časa

• sklenitev pogodbe o zaposlitvi s poslovodno osebo ali prokuristom (javni razpis, sodno varstvo neizbranega kandidata, kaj se s pogodbo sme urejati drugače od zakona)

• prenehanje pogodbe o zaposlitvi s poslovodno osebo ali prokuristom (razlogi za odpoved, predčasno prenehanje mandata, odpravnina, pregled novejše sodne prakse)

• kdo so vodilni delavci in kaj se zanje na podlagi zakona in novejše sodne prakse sme urediti drugače

> PRIJAVA

Damjan Mašera
Ljuba Zupančič Čokert
1 sklop
brez DDV
385,00 EUR
2 sklopa
brez DDV
668,50 EUR
3 sklopi
brez DDV
920,50 EUR
4 sklopi
brez DDV
1141,00 EUR
5 sklopov
brez DDV
1330,00 EUR
6 sklopov
brez DDV
1487,50 EUR
7 sklopov
brez DDV
1634,50 EUR

Aktualna vprašanja in odgovore bomo objavili v Pravni praksi

Dobili boste potrdilo o strokovnem izobraževanju

Vsi udeleženci prejmete aktualne številke Pravne prakse, v katerih so obravnavana vprašanja, povezana z urejanjem delovnih razmerij

O predavanju
Želite zastaviti vprašanja predavatelju?