2. sklop: Nova zakonodaja o varstvu osebnih podatkov, digitalizacija in uporaba umetne inteligence v delovnih razmerjih

• novi Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2) in implementacija GDPR
• obveznosti delodajalca po ZVOP-2
• Smernice informacijskega pooblaščenca o varstvu osebnih podatkov v delovnih razmerjih
• dovoljeni in nedovoljeni posegi v zasebnost na delovnem mestu
• meje digitalne varnosti in nadzora (blokade in nadzor uporabe interneta, pregledovanje e-pošte, uporaba GPS idr.)
• zbiranje in posredovanje delavčevih osebnih podatkov tretjim (sindikatu in svetu delavcev, na spletnem portalu podjetja)
• priložnosti in izzivi, ki jih digitalizacija in umetna inteligenca prinašata v delovna razmerja
• primeri uporabe algoritmov v delovnih razmerjih
• algoritemsko upravljanje (zaposlovanje, navodila in nadzor, ocenjevanje, prenehanje delovnega razmerja z uporabo umetne inteligence)
• pravne omejitve, ki jih mora spoštovati delodajalec
• pravni okvir za uporabo umetne inteligence v delovnih razmerjih

> PRIJAVA

as. Sara Bagari
mag. Andrej Tomšič
1 sklop
brez DDV
385,00 EUR
2 sklopa
brez DDV
668,50 EUR
3 sklopi
brez DDV
920,50 EUR
4 sklopi
brez DDV
1141,00 EUR
5 sklopov
brez DDV
1330,00 EUR
6 sklopov
brez DDV
1487,50 EUR
7 sklopov
brez DDV
1634,50 EUR

Aktualna vprašanja in odgovore bomo objavili v Pravni praksi

Dobili boste potrdilo o strokovnem izobraževanju

Vsi udeleženci prejmete aktualne številke Pravne prakse, v katerih so obravnavana vprašanja, povezana z urejanjem delovnih razmerij

O predavanju
Želite zastaviti vprašanja predavatelju?