1. sklop: Opredelitev delovnega razmerja, ekonomsko odvisne osebe in nove oblike dela ter inšpekcijski nadzor

• kriteriji za opredelitev delovnega razmerja

• pravne podlage za opravljanje dela zunaj delovnega razmerja (pogodbe civilnega prava, študentsko delo, upokojensko delo, osebno delo, drugo začasno ali občasno delo)

• digitalizacija in delo prek spletnih platform

• samozaposleni in omejeno delovnopravno varstvo ekonomsko odvisnih oseb

• prikrita delovna razmerja in uveljavljanje obstoja delovnega razmerja (domneva, dokazno in trditveno breme, novejša sodna praksa)

• pristojnosti in praksa inšpekcije dela ter sankcije za kršitev prepovedi dela na podlagi pogodb civilnega prava

> PRIJAVA

Damjan Mašera
izr. prof. dr. Luka Tičar
1 sklop
brez DDV
385,00 EUR
2 sklopa
brez DDV
668,50 EUR
3 sklopi
brez DDV
920,50 EUR
4 sklopi
brez DDV
1141,00 EUR
5 sklopov
brez DDV
1330,00 EUR
6 sklopov
brez DDV
1487,50 EUR
7 sklopov
brez DDV
1634,50 EUR

Aktualna vprašanja in odgovore bomo objavili v Pravni praksi

Dobili boste potrdilo o strokovnem izobraževanju

Vsi udeleženci prejmete aktualne številke Pravne prakse, v katerih so obravnavana vprašanja, povezana z urejanjem delovnih razmerij

O predavanju
Želite zastaviti vprašanja predavatelju?