1. sklop: Nove oblike dela, pojma delavca in delodajalca ter inšpekcijski nadzor

• opredelitev delovnega razmerja ter koga šteti za delavca in delodajalca

• digitalizacija, delo prek spletnih platform in druge nove oblike dela

• samozaposleni in omejeno delovnopravno varstvo ekonomsko odvisnih oseb

• prikrita delovna razmerja in uveljavljanje obstoja delovnega razmerja (domneva, dokazno in trditveno breme, novejša sodna praksa)

• pristojnosti in praksa inšpekcije dela ter sankcije za kršitev prepovedi dela na podlagi pogodb civilnega prava

> INFORMACIJE

Damjan Mašera
izr. prof. dr. Luka Tičar

Aktualna vprašanja in odgovore bomo objavili v Pravni praksi

Dobili boste potrdilo o strokovnem izobraževanju

Vsi udeleženci prejmete aktualne številke Pravne prakse, v katerih so obravnavana vprašanja, povezana z urejanjem delovnih razmerij

O predavanju
 • Dni
  Ur
  Minut
  Sekund
 • Začetek
  29.08.2024 09:00
 • Konec
  29.08.2024 13:15
 • Status
  Kmalu
 • Lokacija
 • Organizator
Želite zastaviti vprašanja predavatelju?